privacy policy

Inleiding
Urbex Adventures streeft er naar dat persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. Urbex Adventures houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de besloten vennootschap NiDo B.V. gevestigd op Hazepad 15-A10, 4811XB te Breda.

Verwerking van persoonsgegevens
Urbex Adventures legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u kaarten voor Urbex Adventures. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Urbex Adventures gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Urbex Adventures op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen, echter alleen wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces voor de aanschaf van kaarten, dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Urbex Adventures. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat uw e-mail adres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Urbex Adventures of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Urbex Adventures zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Urbex Adventures worden algemene bezoekgegevens bijgehouden m.b.v. Google Analytics, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze optimaliseert Urbex Adventures haar dienstverlening. Om dit te kunnen doen maakt Urbex Adventures ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van Cookies door Urbex Adventures
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Urbex Adventures maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Urbex Adventures en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Websites van Urbex Adventures die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Inzage en correctie van uw gegevens
Urbex Adventures biedt de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen aan de hand van uw persoonlijke pagina. Tevens kunt u per mail of per post Urbex Adventures verzoeken om inzage in uw gegevens. Als de informatie onjuist is kunt u deze aanpassen.

Urbex Adventures en andere websites
Op de sites van Urbex Adventures treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Urbex Adventures kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Urbex Adventures behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van Urbex Adventures.